ตรวจสอบโรงเรียนออกทำการสอน

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 34
   2.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 31
   3.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 24
   4.มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 24
   5.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 23
   6.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 20
   7.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 17
   8.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 17
   9.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 14
   10.อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 13
   11.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 13
   12.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 12
   13.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 10
   14.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 10
   15.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 9
   16.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 9
   17.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8
   18.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8
   19.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 8
   20.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 8
   21.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 7
   22.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   23.กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 7
   24.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 7
   25.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 7
   26.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   27.วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 6
   28.ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 6
   29.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 5
   30.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   31.ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   32.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 5
   33.บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   34.บ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ"  ห้วยยาง  เมือง  สกลนคร 5
   35.บ้านนาคู่  นาคู่  นาแก  นครพนม 4
   36.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 4
   37.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 4
   38.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 4
   39.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   40.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 4
   41.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   42.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 4
   43.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 4
   44.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 3
   45.บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 3
   46.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   47.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   48.อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3
   49.พะทายพิทยาคม  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 3
   50.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   51.ชุมชนบ้านซาง  ซาง  เซกา  บึงกาฬ 3
   52.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   53.บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3
   54.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   55.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 3
   56.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3
   57.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 3
   58.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   59.ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   60.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   61.ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 3
   62.ดงหลวงวิทยา  ดงหลวง  ดงหลวง  มุกดาหาร 2
   63.ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 2
   64.คำสร้อยพิทยาสรรค์  นากอก  นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 2
   65.ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   66.บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 2
   67.บ้านอีอูด  นาเดื่อ  ศรีสงคราม  นครพนม 2
   68.อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   69.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   70.บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ 2
   71.บ้านตาลเลียน  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   72.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   73.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 2
   74.คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอี  มุกดาหาร 2
   75.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   76.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   77.สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 2
   78.บ้านวาใหญ่  วาใหญ่  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   79.ธารน้ำใจ  พิมาน  นาแก  นครพนม 2
   80.ชุมชนบ้านโพนงาม  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   81.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2
   82.นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 2
   83.บ้านถ้ำเต่า  สามัคคีพัฒนา  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   84.บ้านโพนงามโคกวิทยาคาร  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   85.หนองบ่อวิทยานุกูล  หนองบ่อ  นาแก  นครพนม 2
   86.ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   87.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2
   88.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   89.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 2
   90.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   91.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   92.บ้านทุ่งมน  คำเตย  เมือง  นครพนม 1
   93.ท่าไร่วิทยา  ป่งไฮ  เซกา  บึงกาฬ 1
   94.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม 1
   95.บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   96.บ้านคับพวง  น้ำก่ำ  ธาตุพนม  นครพนม 1
   97.พระซองสามัคคีวิทยา  นาแก  นาแก  นครพนม 1
   98.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 1
   99.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 1
   100.บ้านบึงโน  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   101.บ้านโนนสวาง  ถ้ำเจริญ  โซ่พิสัย  บึงกาฬ 1
   102.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นาคูณใหญ่  นาหว้า  นครพนม 1
   103.คำบกวิทยาคาร  คำบก  คำชะอี  มุกดาหาร 1
   104.บ้านไร่บ้านไฮ่  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   105.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  น้ำเที่ยง  คำชะอี  มุกดาหาร 1
   106.บ้านชัยมงคล  หนองซน  นาทม  นครพนม 1
   107.บงเหนือวิทยาคม  บงเหนือ  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   108.บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 1
   109.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  หัวขวาง  โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 1
   110.นาอ้อยคำสะอาด  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   111.บ้านโป่งเปือย  โป่งเปือย  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ 1
   112.บ้านบงใต้โนนรัง  บงใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   113.บ้านหนองนาเลิศ  ม่วงลาย  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   114.อุ่มเหม้าประชาสรรค์  อุ่มเหม้า  ธาตุพนม  นครพนม 1
   115.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   116.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   117.บึงโขงหลงวิทยาคม  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 1
   118.บ้านเสาวัด  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   119.สามชัย  สำราญ  สามชัย  กาฬสินธุ์ 1
   120.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 1
   121.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1
   122.เจ็ดสีวิทยาคาร  บ้านต้อง  เซกา  บึงกาฬ 1
   123.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  เชียงสือ  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   124.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1
   125.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 1
   126.ชุมชนดอนตาล  ดอนตาล  ดอนตาล  มุกดาหาร 1
   127.ชุมชนบ้านห้วยหลัว  ห้วยหลัว  บ้านม่วง  สกลนคร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort