ตรวจสอบโรงเรียนที่เลือก 1/65 ค.บ. 4 ปี

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 34
   2.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 22
   3.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 20
   4.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 18
   5.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 17
   6.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 17
   7.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 16
   8.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 16
   9.อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 15
   10.ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 15
   11.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 12
   12.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 12
   13.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 10
   14.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 10
   15.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 9
   16.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   17.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8
   18.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 7
   19.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 7
   20.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   21.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 7
   22.พรเจริญวิทยา  -  พรเจริญเมือง  บึงกาฬ 7
   23.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 6
   24.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 6
   25.บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 6
   26.ปิยะมหาราชาลัย  ในเมือง  เมือง  นครพนม 6
   27.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   28.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   29.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   30.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 6
   31.ช้างมิ่งพิทยานุกูล  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 6
   32.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 6
   33.บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   34.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 6
   35.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 5
   36.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 5
   37.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   38.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 4
   39.ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 4
   40.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 4
   41.อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 4
   42.บ้านค้อ  บ่านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 4
   43.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   44.สุนทรวิจิตร  ในเมือง  เมือง  นครพนม 4
   45.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 4
   46.อนุบาลนครพนม  ในเมือง  เมือง  นครพนม 4
   47.บ้านแมดนาท่ม  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 4
   48.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 4
   49.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 4
   50.คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 4
   51.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  หนองเทา  ท่าอุเทน  นครพนม 3
   52.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 3
   53.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นาเพียง  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   54.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 3
   55.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   56.นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 3
   57.บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   58.บุ่งคล้านคร  บุ่งคล้า  บุ่งคล้า  บึงกาฬ 3
   59.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   60.ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   61.บ้านตาดภูวง  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   62.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   63.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  พันนา  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   64.ชุมชนนางัว  นางัว  นาหว้า  นครพนม 2
   65.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   66.บ้านคำสะอาด  คำสะอาด  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   67.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   68.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  ค้อใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   69.ผาเทิบวิทยา  บ้านแก้ง  ดอนตาล  มุกดาหาร 2
   70.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   71.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)  วัฒนา  ส่องดาว  สกลนคร 2
   72.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   73.เดื่อศรีไพรวัลย์  เดื่อศรีไพรวัลย์  วานรนิวาส  สกลนคร 2
   74.อนุบาลบ้านม่วง  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 2
   75.ค้อวิทยาคม  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   76.บ้านโพนจาน  โพนจาน  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   77.มุกดาลัย  ในเมือง  เมือง  มุกดาหาร 2
   78.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2
   79.โพธิ์ไทรวิทยา  โพธิ์ไทร  ดอนตาล  มุกดาหาร 2
   80.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   81.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   82.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   83.บ้านวาใหญ่  วาใหญ่  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   84.บ้านคำสร้อย  นิคมคำสร้อย  นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 2
   85.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2
   86.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   87.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   88.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2
   89.ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   90.อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   91.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   92.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1
   93.บ้านชะโนด 2  ชะโนดน้อย  ดงหลวง  มุกดาหาร 1
   94.บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 1
   95.บ้านเซียงเซา  บ้านเอื้อง  ศรีสงคราม  นครพนม 1
   96.อนุบาลเซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 1
   97.หนองแวงวิทยานุกูล  หนองแวง  บ้านแพง  นครพนม 1
   98.คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  คำอาฮวน  เมือง  มุกดาหาร 1
   99.บ้านกุดสิม  หนองทุ่ม  เซกา  บึงกาฬ 1
   100.บ้านนาทม  นาทม  นาทม  นครพนม 1
   101.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา  บ้านแป้น  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   102.บ้านพันห่าวดอนดู่  นาทม  นาทม  นครพนม 1
   103.บ้านบัว (สระพังวิทยา)  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   104.เขื่อนน้ำพุง  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1
   105.งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   106.แวงใหญ่พิทยาสรรค์  หนองแวง  นำคมคำสร้อย  มุกดาหาร 1
   107.หนองหลวงศึกษา  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   108.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1
   109.โคกสีวิทยาสรรค์  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   110.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   111.ดงเย็นวิทยาคม  ดงเย็น  เมือง  มุกดาหาร 1
   112.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 1
   113.บ้านหนองกวั่ง หนองกูงศรี  หนองกวั่ง  บ้านม่วง  สกลนคร 1
   114.บ้านนาซอ  นาซอ  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   115.บ้านนาสีนวล  หนองแปน  เจริญศิลป์  สกลนคร 1
   116.บ้านนายอน้อย  นางาม  เรณุนคร  นครพนม 1
   117.ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1
   118.หนองแวงวิทยา  หนองแวงใต้  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   119.ท่าไร่วิทยา  ป่งไฮ  เซกา  บึงกาฬ 1
   120.บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   121.บ้านนาคำแคน  นาแสง  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1
   122.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort