นักศึกษาฝึกสอนที่เลือกโรงเรียนแล้ว เทอม 2/2018

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 29
   2.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 23
   3.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 17
   4.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 17
   5.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 16
   6.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 14
   7.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 13
   8.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 12
   9.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   10.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   11.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   12.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 12
   13.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 12
   14.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 11
   15.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 11
   16.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 11
   17.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 10
   18.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 9
   19.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 8
   20.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 8
   21.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 8
   22.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 8
   23.ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 7
   24.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 7
   25.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   26.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   27.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   28.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 7
   29.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 6
   30.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   31.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 6
   32.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   33.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 6
   34.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 5
   35.บ้านน้อยจอมศรี  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   36.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 5
   37.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   38.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 5
   39.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 4
   40.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   41.บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 4
   42.กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   43.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   44.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   45.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 4
   46.เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 4
   47.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 4
   48.นาจานกล้วยน้อย  มาย  บ้านม่วง  สกลนคร 4
   49.บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   50.บ้านถ่อน  เชิงชุม  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   51.บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 3
   52.บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 3
   53.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   54.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   55.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   56.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   57.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   58.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 2
   59.อนุบาลพรเจริญ  พรเจริญ  พรเจริญ  บึงกาฬ 2
   60.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   61.บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )  ศรีวิชัย  วานรนิวาส  12สกลนคร 2
   62.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   63.บะฮีวิทยาคม  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   64.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 2
   65.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   66.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์  เหล่าปอแดง  เมือง  สกลนคร 2
   67.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   68.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   69.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 2
   70.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   71.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร 2
   72.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  ห้วยยาง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   73.บ้านดงขุมข้าว  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   74.ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2
   75.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   76.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   77.บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   78.บ้านกุดสะกอย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   79.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   80.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 2
   81.อุเทนวิทยาคาร  ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  นครพนม 2
   82.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 2
   83.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   84.บ้านชัยชนะ  ท่าศิลา  ส่องดาว  สกลนคร 1
   85.บ้านโคกหนองหล่ม  -  ดอนตาล  มุกดาหาร 1
   86.บ้านบะนกทา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   87.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   88.โรงเรียนบ้านโคกสูง  โคกสูง  ปลาปาก  นครพนม 1
   89.บ้านนาคำวิทยาคาร  ห้วยยาง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   90.บ้านนาสะอาด       1
   91.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   92.บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"    นาคู  กาฬสินธุ์ 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน