ตรวจสอบโรงเรียนออกทำการสอน

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 30
   2.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 27
   3.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 26
   4.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 22
   5.มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 20
   6.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 20
   7.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 17
   8.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 17
   9.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 17
   10.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 14
   11.อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 14
   12.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 12
   13.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 10
   14.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 10
   15.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 9
   16.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 9
   17.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 8
   18.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 8
   19.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 8
   20.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8
   21.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   22.วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 7
   23.กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 7
   24.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   25.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 7
   26.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   27.ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 6
   28.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   29.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 5
   30.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   31.ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   32.บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  พังขว้าง  เมือง  สกลนคร 5
   33.บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   34.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 5
   35.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 4
   36.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   37.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 4
   38.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   39.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   40.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 4
   41.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 4
   42.บ้านนาคู่  นาคู่  นาแก  นครพนม 4
   43.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 4
   44.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 4
   45.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 4
   46.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 4
   47.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   48.บ้านตาลเลียน  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   49.ชุมชนบ้านซาง  ซาง  เซกา  บึงกาฬ 3
   50.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 3
   51.บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 3
   52.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   53.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   54.ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 3
   55.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   56.พะทายพิทยาคม  พะทาย  ท่าอุเทน  นครพนม 3
   57.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   58.ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   59.บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3
   60.สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 3
   61.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 3
   62.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   63.อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 3
   64.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   65.บ้านถ้ำเต่า  สามัคคีพัฒนา  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   66.บ้านโพนงามโคกวิทยาคาร  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   67.ธารน้ำใจ  พิมาน  นาแก  นครพนม 2
   68.ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   69.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   70.นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 2
   71.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   72.หนองบ่อวิทยานุกูล  หนองบ่อ  นาแก  นครพนม 2
   73.บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 2
   74.บ้านอีอูด  นาเดื่อ  ศรีสงคราม  นครพนม 2
   75.อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   76.คำสร้อยพิทยาสรรค์  นากอก  นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 2
   77.คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอี  มุกดาหาร 2
   78.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2
   79.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 2
   80.ดงหลวงวิทยา  ดงหลวง  ดงหลวง  มุกดาหาร 2
   81.ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 2
   82.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   83.บ้านวาใหญ่  วาใหญ่  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   84.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 2
   85.ชุมชนบ้านโพนงาม  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   86.บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ  บึงกาฬ 2
   87.ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   88.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 2
   89.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 1
   90.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1
   91.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   92.อุ่มเหม้าประชาสรรค์  อุ่มเหม้า  ธาตุพนม  นครพนม 1
   93.อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   94.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  เชียงสือ  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   95.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นาคูณใหญ่  นาหว้า  นครพนม 1
   96.บงเหนือวิทยาคม  บงเหนือ  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   97.บึงโขงหลงวิทยาคม  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 1
   98.สามชัย  สำราญ  สามชัย  กาฬสินธุ์ 1
   99.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 1
   100.ชุมชนดอนตาล  ดอนตาล  ดอนตาล  มุกดาหาร 1
   101.เจ็ดสีวิทยาคาร  บ้านต้อง  เซกา  บึงกาฬ 1
   102.บ้านทุ่งมน  คำเตย  เมือง  นครพนม 1
   103.บ้านหนองนาเลิศ  ม่วงลาย  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   104.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   105.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 1
   106.บ้านชัยมงคล  หนองซน  นาทม  นครพนม 1
   107.บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   108.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 1
   109.บ้านบึงโน  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   110.ท่าไร่วิทยา  ป่งไฮ  เซกา  บึงกาฬ 1
   111.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  น้ำเที่ยง  คำชะอี  มุกดาหาร 1
   112.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1
   113.บ้านคับพวง  น้ำก่ำ  ธาตุพนม  นครพนม 1
   114.บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 1
   115.บ้านโนนสวาง  ถ้ำเจริญ  โซ่พิสัย  บึงกาฬ 1
   116.พระซองสามัคคีวิทยา  นาแก  นาแก  นครพนม 1
   117.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 1
   118.บ้านบงใต้โนนรัง  บงใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   119.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   120.ชุมชนบ้านห้วยหลัว  ห้วยหลัว  บ้านม่วง  สกลนคร 1
   121.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  หัวขวาง  โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 1
   122.บ้านโป่งเปือย  โป่งเปือย  เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ 1
   123.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  หนองฮี  ปลาปาก  นครพนม 1
   124.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   125.นาอ้อยคำสะอาด  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   126.คำบกวิทยาคาร  คำบก  คำชะอี  มุกดาหาร 1
   127.บ้านเสาวัด  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   128.วาริชวิทยา  วาริชภูมิ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort