นักศึกษาฝึกสอนที่เลือกโรงเรียนแล้ว เทอม 1/2019

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 28
   2.มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 20
   3.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 19
   4.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 18
   5.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 16
   6.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 13
   7.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   8.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 11
   9.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 11
   10.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 11
   11.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 11
   12.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 10
   13.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 10
   14.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 9
   15.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 9
   16.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 9
   17.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 9
   18.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 9
   19.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 9
   20.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 8
   21.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 8
   22.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 7
   23.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   24.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   25.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  โคกก่อง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   26.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   27.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 6
   28.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 5
   29.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  นาแก  นาแก  นครพนม 5
   30.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 5
   31.บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 5
   32.ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 5
   33.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 5
   34.ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 5
   35.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   36.เทศบาล 1  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 4
   37.กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   38.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   39.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 4
   40.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 4
   41.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 4
   42.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 4
   43.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 3
   44.บ้านกุดสะกอย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   45.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 3
   46.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   47.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   48.บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   49.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 3
   50.บ้านถ่อน  เชิงชุม  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   51.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3
   52.วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 3
   53.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3
   54.ทุ่งมนพิทยาคาร  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   55.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 3
   56.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   57.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  โนนหอม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   58.บ้านดงขุมข้าว  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   59.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   60.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา  นาโพธิ์  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   61.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   62.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   63.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 2
   64.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   65.ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   66.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   67.เทศบาล 2  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 2
   68.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นาตงวัฒนา  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   69.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   70.บ้านคำแหว  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   71.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   72.บ้านท่าม่วง  หนองลาด  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   73.บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   74.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   75.บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )  ศรีวิชัย  วานรนิวาส  12สกลนคร 2
   76.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2
   77.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   78.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 2
   79.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร 2
   80.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   81.ศรีวิไลวิทยา  ศรีวิไล  ศรีวิไล  บึงกาฬ 2
   82.บ้านดงคำโพธิ์  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   83.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   84.บ้านน้อยจอมศรี  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   85.บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 2
   86.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   87.บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 2
   88.บ้านนากุงยางคำ  นากุง  นาแก  นครพนม 2
   89.บ้านชะโนด 2  ชะโนดน้อย  ดงหลวง  มุกดาหาร 1
   90.บะฮีวิทยาคม  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   91.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   92.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 1
   93.อนุบาลพรเจริญ  พรเจริญ  พรเจริญ  บึงกาฬ 1
   94.อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   95.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   96.พระกลางวิทยาคาร  พระกลางทุ่ง  ธาตุพนม  นครพนม 1
   97.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   98.บ้านหนองไฮ  แร่  พังโคน  สกลนคร 1
   99.บ้านกกตูม  กกตูม  ดงหลวง  มุกดาหาร 1
   100.บ้านเสาเล้า  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 1
   101.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1
   102.บ้านต้อง(ศรีบัวบ้านวิทยาคาร)  ฝั่งแดง  ธาตุพนม  นครพนม 1
   103.นาอ้อยคำสะอาด  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   104.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน