นักศึกษาฝึกสอน เทอม 2/2017

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 33
   2.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 26
   3.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 22
   4.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 21
   5.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 19
   6.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 18
   7.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 17
   8.บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 14
   9.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 12
   10.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 11
   11.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 11
   12.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 11
   13.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 10
   14.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 10
   15.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 10
   16.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 9
   17.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 9
   18.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   19.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   20.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   21.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 9
   22.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 8
   23.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 8
   24.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 8
   25.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 8
   26.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 8
   27.อนุบาลบ้านม่วง  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 7
   28.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 7
   29.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 7
   30.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 7
   31.บ้านน้อยจอมศรี  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   32.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 6
   33.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 6
   34.ชุมชนนางัว  นางัว  นาหว้า  นครพนม 6
   35.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 6
   36.บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 6
   37.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 6
   38.กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 6
   39.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 6
   40.อุเทนวิทยาคาร  ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  นครพนม 5
   41.อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 5
   42.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 5
   43.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   44.ชุมชนบ้านกลางนาโน  โพนแพง  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   45.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 5
   46.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   47.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   48.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 5
   49.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 4
   50.กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   51.นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 4
   52.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 4
   53.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 4
   54.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 4
   55.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 4
   56.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร 4
   57.เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 3
   58.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 3
   59.บ้านเดื่อศรีคันไชย  เดื่อศรีคันไชย  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   60.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3
   61.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 3
   62.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   63.หนองหลวงศึกษา  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   64.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   65.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   66.ศิริราษฎร์วิทยาคาร  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   67.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   68.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  ม่วงลาย  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   69.ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 3
   70.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   71.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 3
   72.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   73.บะฮีวิทยาคม  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   74.บ้านม่วงวิทยา  นาโพธิ์  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   75.บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   76.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   77.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   78.บ้านต้าย  โพนจาน  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   79.บ้านบึงโน  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   80.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2
   81.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   82.ชุมชนบ้านหนองปลิง  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 2
   83.อนุบาลพรเจริญ  พรเจริญ  พรเจริญ  บึงกาฬ 2
   84.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 2
   85.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   86.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  ดอนเตย  นาทม  นครพนม 2
   87.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   88.บ้านดงหลวง  บึงทวาย  เต่างอย  สกลนคร 2
   89.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   90.ห้วยผึ้งพิทยา  นิคมห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง  กาฬินธุ์ 2
   91.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   92.บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   93.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง  หนองสังข์  นาแก  นครพนม 2
   94.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   95.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 2
   96.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1
   97.ชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น  หนองย่างชิ้น  เรณูนคร  นครพนม 1
   98.บ้านดงหม้อทอง  ดงหม้อทองใต้  บ้านม่วง  สกลนคร 1
   99.บ้านโคกก่องหนองแวง (โรงเรียน MOU )  หนองแวงใต้  วานรนิวาส  13สกลนคร 1
   100.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 1
   101.บ้านเสาวัด  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   102.บ้านกกตูม  กกตูม  ดงหลวง  มุกดาหาร 1
   103.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   104.คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1
   105.ขามทะเลสอวิทยา    ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 1
   106.ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน