นักศึกษาฝึกสอน เทอม 1/2018

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 30
   2.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 23
   3.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 20
   4.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 18
   5.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 17
   6.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 14
   7.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 14
   8.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 14
   9.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 13
   10.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 12
   11.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 12
   12.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   13.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 11
   14.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 11
   15.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 11
   16.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 10
   17.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 10
   18.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 10
   19.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 10
   20.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   21.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   22.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 8
   23.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 8
   24.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 8
   25.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 8
   26.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 7
   27.บ้านน้อยจอมศรี  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   28.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 6
   29.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 6
   30.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   31.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 6
   32.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 5
   33.ธาตุพนม    ธาตุพนม  นครพนม 5
   34.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 5
   35.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 5
   36.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร 4
   37.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 4
   38.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   39.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   40.บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 4
   41.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 4
   42.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 4
   43.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 4
   44.นาจานกล้วยน้อย  มาย  บ้านม่วง  สกลนคร 4
   45.บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   46.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 3
   47.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   48.บ้านถ่อน  เชิงชุม  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   49.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 3
   50.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   51.กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   52.บ้านประชาสุขสันติ์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   53.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   54.เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 3
   55.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 3
   56.บ้านกกปลาซิวนาโด่  กกปลาซิว  ภูพาน  สกลนคร 3
   57.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   58.อุเทนวิทยาคาร  ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  นครพนม 2
   59.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   60.บะฮีวิทยาคม  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   61.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 2
   62.บ้านโนนอุดม (โรงเรียน MOU )  ศรีวิชัย  วานรนิวาส  12สกลนคร 2
   63.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   64.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 2
   65.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   66.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   67.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   68.บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   69.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   70.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  ห้วยยาง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   71.บ้านดงขุมข้าว  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   72.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   73.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   74.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   75.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   76.บ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   77.ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 2
   78.อนุบาลพรเจริญ  พรเจริญ  พรเจริญ  บึงกาฬ 2
   79.บ้านกุดสะกอย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   80.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 2
   81.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์  เหล่าปอแดง  เมือง  สกลนคร 2
   82.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)  วังยาง  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   83.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   84.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   85.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   86.บ้านบะนกทา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   87.บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   88.บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"    นาคู  กาฬสินธุ์ 1
   89.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ  นาแก  นาแก  นครพนม 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน