นักศึกษาฝึกสอน เทอม 2/2017

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 33
   2.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 26
   3.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 22
   4.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 21
   5.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 19
   6.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 18
   7.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 17
   8.บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 14
   9.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 12
   10.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 11
   11.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 11
   12.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 11
   13.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 10
   14.บ้านโนนทรายคำ  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 10
   15.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 10
   16.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   17.ภูดินแดงวิทยา  หนองสนม  วานรนิวาส  สกลนคร 9
   18.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   19.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 9
   20.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 9
   21.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 9
   22.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 8
   23.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 8
   24.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 8
   25.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 8
   26.อนุบาลเต่างอย  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 8
   27.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 7
   28.บ้านน้อยจอมศรี  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   29.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 7
   30.อนุบาลบ้านม่วง  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 7
   31.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  ในเมือง  เมือง  นครพนม 7
   32.ชุมชนนางัว  นางัว  นาหว้า  นครพนม 6
   33.กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 6
   34.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 6
   35.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 6
   36.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 6
   37.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 6
   38.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 6
   39.บ้านหนองบัวสิม  หนองบัวสิม  คำตากล้า  สกลนคร 6
   40.อุเทนวิทยาคาร  ท่าอุเทน  ท่าอุเทน  นครพนม 5
   41.ธาตุนาเวงวิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   42.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   43.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 5
   44.อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 5
   45.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   46.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 5
   47.ชุมชนบ้านกลางนาโน  โพนแพง  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   48.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 5
   49.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 4
   50.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 4
   51.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 4
   52.เทศบาลคำตากล้า  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 4
   53.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร  มุกดาหาร 4
   54.กุดเรือคำพิทยาคาร  กุดเรือคำ  วานรนิวาส  สกลนคร 4
   55.ราชประชานุเคราะห์ 53  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร 4
   56.นาถ่อนพัฒนา  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 4
   57.นาแก้วพิทยาคม  นาแก้ว  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   58.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   59.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 3
   60.ปลาปากวิทยา    ปลาปาก  นครพนม 3
   61.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   62.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 3
   63.ศิริราษฎร์วิทยาคาร  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   64.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  พังโคน  พังโคน  สกลนคร 3
   65.เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 3
   66.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   67.บ้านเดื่อศรีคันไชย  เดื่อศรีคันไชย  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   68.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  ม่วงลาย  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   69.เทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 3
   70.หนองหลวงศึกษา  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   71.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 3
   72.อนุบาลพรเจริญ  พรเจริญ  พรเจริญ  บึงกาฬ 2
   73.บ้านดงหลวง  บึงทวาย  เต่างอย  สกลนคร 2
   74.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 2
   75.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  ดอนเตย  นาทม  นครพนม 2
   76.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  เหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   77.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  แมดนาทม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   78.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นาม่อง  กุดบาก  สกลนคร 2
   79.ห้วยผึ้งพิทยา  นิคมห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง  กาฬินธุ์ 2
   80.นายอวัฒนา  งิ้วด่อน  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   81.บ้านต้าย  โพนจาน  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   82.อนุบาลกุสุมาลย์  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   83.บ้านม่วงวิทยา  นาโพธิ์  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   84.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 2
   85.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   86.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง  หนองสังข์  นาแก  นครพนม 2
   87.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   88.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   89.บ้านป่าหว้าน  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   90.บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   91.บะฮีวิทยาคม  บะฮี  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   92.บ้านไฮ่ปลาโหล  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 2
   93.บ้านบึงโน  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   94.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2
   95.ชุมชนบ้านหนองปลิง  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 2
   96.บ้านกกตูม  กกตูม  ดงหลวง  มุกดาหาร 1
   97.ชุมชนบ้านสร้างค้อ  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1
   98.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 1
   99.คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1
   100.ขามทะเลสอวิทยา    ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 1
   101.บ้านดงหม้อทอง  ดงหม้อทองใต้  บ้านม่วง  สกลนคร 1
   102.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   103.ชุมชนบ้านหนองย่างชิ้น  หนองย่างชิ้น  เรณูนคร  นครพนม 1
   104.บ้านโคกก่องหนองแวง (โรงเรียน MOU )  หนองแวงใต้  วานรนิวาส  13สกลนคร 1
   105.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 1
   106.บ้านเสาวัด  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน