ตรวจสอบโรงเรียนออกทำการสอน

โรงเรียน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด สมศ.1 สมศ.2 นักศึกษา
   1.เชิงชุมราษฎร์นุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 29
   2.ธาตุนารายณ์วิทยา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 27
   3.สกลราชวิทยานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 21
   4.สกลนครพัฒนศึกษา  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 21
   5.มัธยมศึกษาเทศบาล 3  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 18
   6.นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 15
   7.สกลทวาปี  โนนหอม  เมือง  สกลนคร 15
   8.อนุบาลสกลนคร  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 14
   9.วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ธาตุนาเวง  เมือง  สกลนคร 12
   10.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   11.ดงมะไฟวิทยา  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 12
   12.มัธยมวานรนิวาส  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 11
   13.พังโคนวิทยาคม  ไฮหย่อง  พังโคน  สกลนคร 10
   14.สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 10
   15.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 10
   16.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 9
   17.อากาศอำนวยศึกษา  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 9
   18.บ้านม่วงพิทยาคม  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 8
   19.ร่มเกล้า  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 8
   20.บ้านกกส้มโฮง  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 7
   21.โพนงามศึกษา  โพนงาม  อากาศอำนวย  สกลนคร 7
   22.กุสุมาลย์วิทยาคม  กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  สกลนคร 6
   23.กุดบากพัฒนาศึกษา  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 6
   24.ท่าแร่วิทยา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 6
   25.สหราษฎร์รังสฤษดิ์  ศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 5
   26.พรรณาวุฒาจารย์  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 5
   27.นาแกสามัคคีวิทยา  บ้านแก้ง  นาแก  นครพนม 5
   28.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 5
   29.ธรรมบวรวิทยา  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 5
   30.บ้านอากาศ  อากาศ  อากาศอำนวย  สกลนคร 5
   31.นครพนมวิทยาคม  ในเมือง  เมือง  นครพนม 5
   32.เรณูนครวิทยานุกูล  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 4
   33.ราษฎร์สามัคคี  ท่าเรือ  นาหว้า  นครพนม 4
   34.มัธยมวาริชภูมิ  ปลาโหล  วาริชภูมิ  สกลนคร 4
   35.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  เชียงเครือ  เมืองสกลนคร  สกลนคร 4
   36.วาริชวิทยา  วาริชภูมิ  วาริชภูมิ  สกลนคร 4
   37.คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  คำตากล้า  คำตากล้า  สกลนคร 4
   38.บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  พังขว้าง  เมือง  สกลนคร 4
   39.เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 4
   40.เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"  ธาตุเชิงชุม  เมือง  สกลนคร 4
   41.คำเพิ่มพิทยา  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 4
   42.โพธิแสนวิทยา  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 3
   43.นาแกพิทยาคม  นาแก  นาแก  นครพนม 3
   44.โคกเลาะวิทยาคาร  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   45.บ้านค้อ  บ่านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 3
   46.กุดบากราษฎร์บำรุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 3
   47.บ้านสูงเนินสามัคคี  พอกน้อย  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   48.อนุบาลโพนนาแก้ว  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 3
   49.หนองหลวงวิทยานุกูล  หนองหลวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 3
   50.บ้านผักคำภู  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 3
   51.เต่างอยพัฒนศึกษา  เต่างอย  เต่างอย  สกลนคร 3
   52.เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)  เจริญศิลป์  เจริญศิลป์  สกลนคร 3
   53.ท่าแร่ศึกษา  ท่าแร่  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   54.บ้านแมดนาท่ม  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 3
   55.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 3
   56.บ้านนาหว้า  นาหว้า  นาหว้า  นครพนม 3
   57.บ้านโคกหินแฮ่  โคกหินแฮ่  เรณูนคร  นครพนม 2
   58.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   59.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  ท่าค้อ  เมือง  นครพนม 2
   60.บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   61.เซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 2
   62.ศรีบัวบานวิทยาคม  นาราชควาย  เมือง  นครพนม 2
   63.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  ขมิ้น  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   64.ดงหลวงวิทยา  ดงหลวง  ดงหลวง  มุกดาหาร 2
   65.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โพนสวรรค์  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   66.อนุบาลสว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 2
   67.โพนทองวิทยาคาร  โพนทอง  เรณูนคร  นครพนม 2
   68.ค้อวิทยาคม  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 2
   69.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  หนองปลิง  นิคมน้ำอูน  สกลนคร 2
   70.สกลนคร(วันครู2501)  ธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   71.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  กุดบาก  กุดบาก  สกลนคร 2
   72.ชุมชนบ้านคำชะอี  คำชะอี  คำชะอี  มุกดาหาร 2
   73.อนุบาลบ้านม่วง  ม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 2
   74.บ้านบะหว้า  บะหว้า  อากาศอำนวย  สกลนคร 2
   75.อนุบาลพรรณานิคม  พรรณา  พรรณานิคม  สกลนคร 2
   76.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  หนองเทา  ท่าอุเทน  นครพนม 2
   77.คำชะอีวิทยาคาร    คำชะอี  มุกดาหาร 2
   78.โพนพิทยาคม  บ้านโพน  โพนนาแก้ว  สกลนคร 2
   79.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  ตองโขบ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 2
   80.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ฮางโฮง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 2
   81.มุกดาหาร  ในเมือง  เมือง  มุกดาหาร 2
   82.อนุบาลบ้านแพง  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 1
   83.บ้านโคกกลาง  เรณูใต้  เรณูนคร  นครพนม 1
   84.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1
   85.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  นาคูณใหญ่  นาหว้า  นครพนม 1
   86.บ้านแพงพิทยาคม  บ้านแพง  บ้านแพง  นครพนม 1
   87.บ้านเซียงเซา  บ้านเอื้อง  ศรีสงคราม  นครพนม 1
   88.โพธิ์ไทรวิทยา  โพธิ์ไทร  ดอนตาล  มุกดาหาร 1
   89.ห้วยทรายวิทยา  พังขว้าง  เมืองสกลนคร  สกลนคร 1
   90.อนุบาลเซกา  เซกา  เซกา  บึงกาฬ 1
   91.ช้างมิ่งพิทยานุกูล  ช้างมิ่ง  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   92.อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  วานรนิวาส  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   93.นางัวราษฎร์รังสรรค์  นางัว  นาหว้า  นครพนม 1
   94.บ้านตาดภูวง  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   95.บ้านทุ่งเชือก  คำบ่อ  วาริชภูมิ  สกลนคร 1
   96.บึงโขงหลงวิทยาคม  บึงโขงหลง  บึงโขงหลง  บึงกาฬ 1
   97.หนองสูงสามัคคีวิทยา  หนองสูงเหนือ  หนองสูง  มุกดาหาร 1
   98.บ้านขว้างคลีชูชาติ  บ้านค้อ  โพนสวรรค์  นครพนม 1
   99.บ้านคำสว่าง  นาคำ  ศรีสงคราม  นครพนม 1
   100.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   101.อนุบาลมุกดาหาร  มุกดาหาร  เมือง  มุกดาหาร 1
   102.พระซองสามัคคีวิทยา  นาแก  นาแก  นครพนม 1
   103.บ้านโชคอำนวย  วังตามัว  เมือง  นครพนม 1
   104.บ้านตาล  โคกสี  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   105.เรณูวิทยาคาร  เรณู  เรณูนคร  นครพนม 1
   106.บ้านท่าสะอาด  ท่าสะอาด  เซกา  บึงกาฬ 1
   107.บ้านนาสะแบง  นาสะแบง  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1
   108.บ้านท่ากกต้อง  ท่ากกแดง  เซกา  บึงกาฬ 1
   109.บ้านนาดง  นาดง  ปากคาด  บึงกาฬ 1
   110.อนุบาลวัดพระโต  หนองครก  เมือง  ศรีสะเกษ 1
   111.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  ตาลโกน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   112.บ้านบัว (สระพังวิทยา)  สว่าง  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   113.ไทยรัฐวิทยา110(บ้านชมภูพาน)  สร้างค้อ  ภูพาน  สกลนคร 1
   114.บ้านถ่อน  เชิงชุม  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   115.บ้านหนองชาด  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   116.บ้านนาเตียง  ตาลเนิ้ง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   117.บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  บ้านแป้น  โพนนาแก้ว  สกลนคร 1
   118.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   119.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  ค้อใต้  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   120.บ้านกุดสะกอย  โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร 1
   121.เขื่อนน้ำพุง  โคกภู  ภูพาน  สกลนคร 1
   122.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  อุ่มจาน  กุสุมาลย์  สกลนคร 1
   123.บ้านอูนดง  นาใน  พรรณานิคม  สกลนคร 1
   124.แวงพิทยาคม  แวง  สว่างแดนดิน  สกลนคร 1
   125.บ้านนาคำแคน  นาแสง  ศรีวิไล  บึงกาฬ 1
   126.ชุมชนบ้านกลางนาโน  โพนแพง  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   127.ตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ  แมดนาท่ม  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1
   128.บ้านนาซอ  นาซอ  วานรนิวาส  สกลนคร 1
   129.บ้านดอนทอย  สามัคคีพัฒนา  อากาศอำนวย  สกลนคร 1
   130.ด่านม่วงคำพิทยาคม  ด่านม่วงคำ  โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร 1
   131.บ้านดงยอ  นาถ่อน  ธาตุพนม  นครพนม 1
   132.บ้านสามัคคี  นางัว  นาหว้า  นครพนม 1
   133.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์  เหล่าปอแดง  เมือง  สกลนคร 1
   134.บ้านนาคูพัฒนา    นาคู  กาฬสินธุ์ 1
   135.พรเจริญวิทยา  -  พรเจริญเมือง  บึงกาฬ 1
   136.บ้านชะโนด 2  ชะโนดน้อย  ดงหลวง  มุกดาหาร 1

       
 

* กรุณาเลือกโรงเรียนก่อนทำรายงาน
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort