โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน 1/65 ค.บ. 4 ปี

โรงเรียน สาขาวิชาที่รับฝึกสอน
ปฐม
วัย
อัง
กฤษ
สังคม
ศึกษา
คณิต
ศาสตร์
วิทยา
ศาสตร์
ภาษา
ไทย
พล
ศึกษา
การ
ศึกษา
พิเศษ
นวัต
กรรม
คอมฯ
ฟิสิกส์ เคมี เกษตร
ศาสตร์
อุตสา
หกรรม
คห
กรรม
ที่พัก อาหาร รวม
 1.  บัวขาว     2 2 4
 2.  จุมจังพลังราษฎร์     2 2 2 1 7
 3.  อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ     4 1 1 1 4 2 3 6 22
 4.  บ้านโพนจาน     1 2 2 5
 5.  นาแกสามัคคีวิทยา     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
 6.  บ้านทุ่งมน     1 1 1 1 1 5
 7.  ปลาปากวิทยา     2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 15
 8.  บ้านเซียงเซา     2 2 2 2 8
 9.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี     0
 10.  บ้านค้อ     1 1 1 1 1 5
 11.  บ้านขว้างคลีชูชาติ     1 2 1 2 1 2 1 1 1 12
 12.  บ้านแพงพิทยาคม     4 4 2 2 1 1 1 3 1 19
 13.  ชุมชนนางัว     3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 17
 14.  บ้านโพนแพง     1 1 1 1 1 5
 15.  หนองบ่อวิทยานุกูล     0
 16.  ไชยบุรีวิทยาคม     2 1 2 1 1 1 8
 17.  บ้านชัยมงคล     1 1
 18.  หนองแวงวิทยานุกูล     2 2 1 1 2 1 1 1 1 12
 19.  บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว     2 2 1 1 1 1 1 1 10
 20.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย     1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 13
 21.  อนุบาลนครพนม     5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 57
 22.  บ้านนาหว้า     3 2 1 4 2 3 2 2 1 1 21
 23.  บ้านโคกพะธาย     1 1 2
 24.  นาถ่อนพัฒนา     2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17
 25.  ค้อวิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 26.  ธารน้ำใจ     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 27.  บ้านขอนขว้าง     1 1
 28.  โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา     3 4 4 3 2 2 3 3 3 1 1 29
 29.  พระซองสามัคคีวิทยา     1 1 1 1 1 1 1 1 8
 30.  บ้านนาทม     2 1 1 2 1 1 5 13
 31.  บ้านนายอน้อย     1 1
 32.  วังยางวิทยาคม     3 2 3 3 2 1 2 16
 33.  บ้านพะทาย     1 3 1 1 1 7
 34.  นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)     6 3 4 1 2 1 1 1 2 21
 35.  บ้านหมู่ม้น     0
 36.  เรณูนครวิทยานุกูล     2 5 7
 37.  ธาตุพนม     6 6
 38.  บ้านคับพวง     1 1 1 1 1 5
 39.  โคกสว่างประชาสรรค์     1 2 2 3 1 1 1 1 1 13
 40.  บ้านพันห่าวดอนดู่     2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 17
 41.  นาแกพิทยาคม     5 5 5 2 5 2 3 3 2 2 34
 42.  สุนทรวิจิตร     4 4
 43.  ปิยะมหาราชาลัย     2 5 3 2 5 5 2 2 5 2 33
 44.  ประสานมิตรวิทยา     0
 45.  บุ่งคล้านคร     3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 15
 46.  กัลยาณิวัฒนา 2      1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 21
 47.  ท่าไร่วิทยา     2 1 1 1 1 6
 48.  ปากคาดพิทยาคม     3 3
 49.  อนุบาลเซกา     3 2 1 2 1 2 1 1 1 14
 50.  บ้านนาคำแคน     1 1 1 1 1 1 1 7
 51.  นาสวรรค์พิทยาคม     3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27
 52.  พรเจริญวิทยา     3 3 4 4 3 5 3 2 2 2 2 33
 53.  เซกา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
 54.  บ้านหนองจันทน์     0
 55.  ศรีวิไลวิทยา     3 2 3 2 5 2 1 1 1 1 1 22
 56.  บ้านท่าคำรวม     0
 57.  บ้านกุดสิม     1 1 1 1 4
 58.  คำป่าหลายสรรพวิทย์     1 1 4 1 7
 59.  คำชะอีพิทยาคม     1 1 1 1 1 1 1 1 8
 60.  ดงหลวงวิทยา     3 3 2 4 1 2 1 1 1 18
 61.  บ้านชะโนด 2     1 2 1 1 1 3 1 2 12
 62.  ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์     1 1 1 1 1 5
 63.  บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501     3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 23
 64.  ผาเทิบวิทยา     2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12
 65.  หนองสูงสามัคคีวิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 66.  บ้านซ่ง     1 1 1 1 1 1 1 7
 67.  ดงเย็นวิทยาคม     1 1
 68.  โพธิ์ไทรวิทยา     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 69.  มุกดาลัย     1 2 2 2 2 2 2 2 15
 70.  พระราชทานบ้านดอนหมู     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 71.  คำสร้อยพิทยาสรรค์     2 3 3 2 10
 72.  คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา     1 1 1 1 1 5
 73.  บ้านคำสร้อย     2 2
 74.  แวงใหญ่พิทยาสรรค์     2 2 2 1 1 1 1 1 11
 75.  กุดบากพัฒนาศึกษา     2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 19
 76.  บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์     2 1 2 1 2 1 1 2 12
 77.  บ้านคำสะอาด     3 2 2 2 3 2 2 16
 78.  เทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์"     3 1 1 1 3 1 1 2 13
 79.  แวงพิทยาคม     1 1 1 3
 80.  หนองหลวงศึกษา     2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 16
 81.  อนุบาลสกลนคร     3 3
 82.  บ้านดงสาร     3 1 1 1 6
 83.  บ้านผ้าขาวโพนแพง     1 1 1 1 4
 84.  บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)     0
 85.  โพนงามศึกษา     3 5 5 2 4 3 3 2 3 1 1 32
 86.  โพธิแสนวิทยา     3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 20
 87.  บ้านบะหว้า     0
 88.  ห้วยทรายวิทยา     3 3 1 1 1 1 10
 89.  บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์     3 2 2 2 3 12
 90.  ขาวสง่าเจริญวิทย์     1 1 1 1 4
 91.  พังโคนวิทยาคม     2 2 2 4 2 2 3 4 3 1 1 26
 92.  บ้านบัว (สระพังวิทยา)     1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
 93.  ธาตุนาเวงวิทยา     2 2 2 2 2 4 3 2 4 23
 94.  บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)     2 1 1 2 6
 95.  เดื่อศรีไพรวัลย์     4 4
 96.  ร่มเกล้า     2 4 2 4 2 2 2 1 1 2 22
 97.  เทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"     5 3 1 1 1 2 2 5 1 21
 98.  เขื่อนน้ำพุง     1 1 1 3
 99.  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 100.  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)     5 1 1 1 1 1 1 2 1 14
 101.  บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)     1 1 1 2 1 6
 102.  บ้านอูนดง     2 1 2 2 2 1 1 11
 103.  บ้านทุ่งเชือก     2 1 1 1 1 1 2 9
 104.  บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์     2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 14
 105.  อนุบาลโพนนาแก้ว     2 2 2 1 1 1 1 10
 106.  บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)     1 1
 107.  มัธยมศึกษาเทศบาล 3      7 4 6 4 3 5 2 3 1 3 2 40
 108.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช     2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 2 28
 109.  นางอยโพนปลาโหล     1 2 1 4
 110.  มัธยมวานรนิวาส     2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 21
 111.  โคกสีวิทยาสรรค์     3 1 5 4 1 1 1 1 1 1 19
 112.  ธาตุนารายณ์วิทยา     1 3 2 4 10
 113.  บ้านนาถ่อน     0
 114.  ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์     1 2 2 2 2 2 2 3 16
 115.  สกลทวาปี     2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17
 116.  ช้างมิ่งพิทยานุกูล     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 117.  สกลนคร(วันครู2501)     3 1 3 1 3 1 2 14
 118.  เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์)     3 3 4 2 3 3 2 1 1 2 24
 119.  กุสุมาลย์วิทยาคม     4 7 11 2 5 5 3 3 2 1 2 45
 120.  บ้านตาดภูวง     2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 16
 121.  อนุบาลบ้านม่วง     2 2 2 1 7
 122.  บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์     0
 123.  บ้านหนองบัวสิม     1 1 1 2 1 1 3 2 2 14
 124.  อนุบาลพรรณานิคม     3 5 1 3 2 5 1 2 6 2 30
 125.  เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 126.  เชิงชุมราษฎร์นุกูล     4 5 2 2 2 3 1 2 1 2 24
 127.  บ้านประชาสุขสันติ์     2 2 1 1 1 2 1 2 12
 128.  บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง     1 1 1 1 3 7
 129.  บ้านสูงเนินสามัคคี     2 2 2 2 2 1 2 13
 130.  ท่าแร่ศึกษา     3 3 3 3 3 2 3 3 3 26
 131.  บ้านหนองกวั่ง หนองกูงศรี     1 3 1 1 1 4 1 1 2 15
 132.  บ้านกกส้มโฮง     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 133.  บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง     2 1 1 1 1 1 1 1 2 11
 134.  บ้านนาสีนวล     2 4 2 4 3 3 2 1 1 1 1 24
 135.  หนองผือเทพนิมิต     2 2 2 2 2 10
 136.  บ้านวาใหญ่     2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 21
 137.  วาริชภูมิพิทยาคาร     1 1 1 3
 138.  บ้านนาซอ     2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13
 139.  วาริชวิทยา     2 2
 140.  บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ     2 2 2 2 3 2 2 15
 141.  บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)     3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 1 29
 142.  งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง     1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
 143.  สว่างแดนดิน     3 3 3 2 1 3 2 2 19
 144.  บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"     2 2 1 2 1 1 9
 145.  อากาศอำนวยศึกษา     5 3 5 5 2 2 2 5 5 3 2 39
 146.  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี     1 1 2
 147.  ท่าศาลาราษฎร์วิทยา     1 1 1 1 4
 148.  โพนพิทยาคม     2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 23
 149.  สกลราชวิทยานุกูล     2 2 8 4 4 2 2 24
 150.  ด่านม่วงคำพิทยาคม     1 2 2 1 2 1 9
 151.  คำเพิ่มพิทยา     2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 26
 152.  ธรรมบวรวิทยา     2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 20
 153.  ดงมะไฟวิทยา     4 3 3 3 3 4 2 2 1 2 1 28
 154.  ท่าสงครามวิทยา     2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 2 28
 155.  อนุบาลเต่างอย     2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 17
 156.  ศึกษาประชาสามัคคี     3 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 20
 157.  มัธยมวาริชภูมิ     2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 17
 158.  พรรณาวุฒาจารย์     2 2 3 2 3 5 3 1 2 2 25
 159.  เต่างอยพัฒนศึกษา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
 160.  อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)     7 5 1 5 4 5 1 3 5 1 1 38
 161.  บ้านหนองนาเลิศ     2 2
 162.  บ้านเม่นน้อย     1 1 2 4
 163.  บ้านม่วงพิทยาคม     2 2 2 6
 164.  บ้านพานสหราษฎร์บำรุง     0
 165.  ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211     2 2 2 1 2 3 2 14
 166.  สกลนครพัฒนศึกษา     3 3 6 3 1 4 20
 167.  บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร     2 2 1 2 7
 168.  ราชประชานุเคราะห์ 53     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
 169.  นาแก้วพิทยาคม     2 2
 170.  ท่าแร่วิทยา     2 2
 171.  โคกเลาะวิทยาคาร     2 2
 172.  นายอวัฒนา     2 2
 173.  บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
 174.  บะฮีวิทยาคม     2 2
 175.  บ้านโนนทรายคำ     2 2
 176.  บ้านไฮ่ปลาโหล     2 2
 177.  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์     2 2 2 2 2 2 2 2 16
 178.  บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา     2 2
 179.  บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา     3 3 3 3 5 3 3 3 26
 180.  อนุบาลสว่างแดนดิน     6 5 1 4 2 4 1 1 4 2 30
 181.  ภูดินแดงวิทยา     2 2 2 1 7
 182.  บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่     2 3 5 3 3 3 4 3 5 5 2 2 40
 183.  บ้านแมดนาท่ม     1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 21
 184.  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ     3 2 1 3 1 3 2 2 5 1 23
 185.  บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)     1 1
 186.  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล     1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 24
 187.  บ้านอากาศ     3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 33
 188.  บ้านไร่นาดี     1 1 1 1 1 1 1 7
 189.  บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง     2 1 1 1 1 1 2 1 10
 190.  บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)     2 2 4
 191.  หนองแวงวิทยา     2 2 2 2 2 1 1 3 15
 192.  บ้านดุงวิทยา     3 3
รวมทั้งหมด 167 300 257 305 248 298 235 67 199 102 107 142 213     2640
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort