ชื่อโรงเรียน :   นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายสรสิทธื์ พรรณวงศ์
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   3
ถนน :  
บ้าน :   บ้านนาหว้า
ตำบล :   นาหว้า
อำเภอ :   นาหว้า
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   นครพนม
ไปรษณีย์ :   48180
โทรศัพท์ :   042597101
fax :   042597101
E-mail :   nawapit @ yahoo.com
website :   http://nwpit.net
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   35   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   996   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 656   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 340   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    35    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort