ชื่อโรงเรียน :   เชิงชุมราษฎร์นุกูล
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายวีระพล
    สกุล มาศงามเมือง
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   2
ถนน :   ใสสว่าง
บ้าน :   2
ตำบล :   ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47000
โทรศัพท์ :   042711734
fax :   042716432
E-mail :  
website :  
     
ระยะทาง :   7   กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   78   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   1868   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 301   คน  ระดับประถมศึกษา 1407    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 0   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 0   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    47    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort