ชื่อโรงเรียน :   ดงมะไฟวิทยา
     
ผู้บริหาร :   ชื่อ นายบุญชนะ ศรีริทารา
    สกุล
    โทรศัพท์มือถือ
    โทรสาร
    E-mail
หมู่ :   13
ถนน :  
บ้าน :   13
ตำบล :   ขมิ้น
อำเภอ :   เมืองสกลนคร
พื้นที่การศึกษา :  
จังหวัด :   สกลนคร
ไปรษณีย์ :   47220
โทรศัพท์ :   042759107
fax :   042759169
E-mail :   dmwschool@hotmail.com
website :   http://school.obec.go.t
     
ระยะทาง :      กิโลเมตร    
จำนวนครูทั้งหมด :   34   คน      
     
จำนวนครูแยกตามรายวิชา :   วิชาการศึกษาปฐมวัย    คน วิชาการศึกษาพิเศษ    คน
    วิชาสังคมศึกษา    คน วิชาพลศึกษา    คน
    วิชาภาษาไทย    คน วิชาภาษาอังกฤษ    คน
    วิชาวิทยาศาสตร์    คน วิชาคณิตศาสตร์    คน
    วิชาคอมพิวเตอร์    คน    
           
           
จำนวนนักเรียนทั้งหมด :   571   คน      
           
การจัดการศึกษา :    ระดับอนุบาล 0   คน  ระดับประถมศึกษา 0    คน
     ระดับมัธยมศึกษาต้น 538   คน  ระดับมัธยมศึกษาปลาย 208   คน
           
จำนวนห้องเรียน :    26    ห้อง
จำนวนนักการภารโรง :      คน
     
     
    
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort