โรงเรียนพะทายพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวกุลนิษฐ์  คนองเพ็ชร

รหัสนักศึกษา : 63115268108
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:42


 2.


 

 

นางสาววลัยลักษณ์  โสดา

รหัสนักศึกษา : 63115268110
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:49:33


 3.


 

 

นางสาวอริศรา  โทมนตรี

รหัสนักศึกษา : 63115268227
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:01:16

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort