โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายธนทัต  หมอกมีชัย

รหัสนักศึกษา : 63115239127
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:53:04


 2.


 

 

นายณัฐพงษ์  บุุญคำภา

รหัสนักศึกษา : 63115246125
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:06:36


 3.


 

 

นายกิตติภูมิ  ยวนจิตร์

รหัสนักศึกษา : 63115268204
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:32:46

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort