โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวมนธิชา  ทองสี

รหัสนักศึกษา : 63115239124
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 15:04:45


 2.


 

 

นางสาวขัตติยา  อินทริง

รหัสนักศึกษา : 63115239222
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 00:42:08


 3.


 

 

นายนรากร  โปวังสา

รหัสนักศึกษา : 63115244125
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:21:34

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort