โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวรมิตา  ปราณี

รหัสนักศึกษา : 63115245105
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 00:36:49


 2.


 

 

นางสาวภัทราวดี  อุสาพรหม

รหัสนักศึกษา : 63115245111
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 00:31:42


 3.


 

 

นางสาวรวิพร  ผิวเหลือง

รหัสนักศึกษา : 63115245117
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:43:17


 4.


 

 

นางสาวอรุณี  นาโควงค์

รหัสนักศึกษา : 63115245218
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 10:02:02

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort