โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวศริญญา  วงศ์ล่าม

รหัสนักศึกษา : 63115241121
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 16:21:37


 2.


 

 

นางสาวอาภาศิริ  มอมไทรัตน์

รหัสนักศึกษา : 63115267103
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:36:08


 3.


 

 

นายณัฐดนัย  มาปัน

รหัสนักศึกษา : 63115267126
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:22:25

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort