โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาววรินทร  อวยพร

รหัสนักศึกษา : 63115242108
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 09:31:05


 2.


 

 

นางสาวอาริยา  ไพเราะ

รหัสนักศึกษา : 63115242211
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:29:51


 3.


 

 

นางสาวณัฏฐณิชา  ธงชาย

รหัสนักศึกษา : 63115244117
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:37:41


 4.


 

 

นางสาวสุดารัตน์  โถตันคำ

รหัสนักศึกษา : 63115244202
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:37:31


 5.


 

 

นางสาววรรณภา  ไกรจันดา

รหัสนักศึกษา : 63115245106
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:37:20


 6.


 

 

นางสาวกุญชรีพร  อาจวิชัย

รหัสนักศึกษา : 63115245116
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:05


 7.


 

 

นางสาวชญานิน  ไม่แพง

รหัสนักศึกษา : 63115270116
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:23:10


 8.


 

 

นางสาวปรียาภา  กิขุนทด

รหัสนักศึกษา : 63115270134
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:24:11

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort