โรงเรียนฝึกสอน ธาตุนาเวงวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 58101205218 
 ชื่อ - สกุล : นายเชษฐวิชญ์  ขันวัง
 ที่อยู่ : ตำบล ธาตุนาเวง    อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort