โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวจณิสตา  สีเขียว

รหัสนักศึกษา : 63115239132
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:31:45


 2.


 

 

นาวสาวเบญจมาศ   พลเวียง

รหัสนักศึกษา : 63115239133
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:39:32


 3.


 

 

นางสาวสุเพ็ญนภา  โคตรธรรม

รหัสนักศึกษา : 63115245104
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:39:08


 4.


 

 

นางสาวสุภัสสรา  ทรงเหล็กสิงห์

รหัสนักศึกษา : 63115269106
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 12:36:30


 5.


 

 

นางสาวสามิภักดิ์  อนุญาหงษ์

รหัสนักศึกษา : 63115269113
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 17:06:44


 6.


 

 

นานอภิวัฒน์  นาคบุตร

รหัสนักศึกษา : 63115271113
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:08:28


 7.


 

 

นางสาวรังสิยา  จันนามวงค์

รหัสนักศึกษา : 63115271123
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:53:02

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort