โรงเรียนท่าแร่วิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวนัฐยา  อนุญาหงษ์

รหัสนักศึกษา : 63115239110
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:59:16


 2.


 

 

นายอชิตะ  ศรีวรกุล

รหัสนักศึกษา : 63115269116
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 12:49:09


 3.


 

 

นายอนาวิล  ศรีวรกุล

รหัสนักศึกษา : 63115269119
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 12:54:37


 4.


 

 

นางสาวธณัฏฐา  ทองอันตัง

รหัสนักศึกษา : 63115269135
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 09:46:54


 5.


 

 

นางสาวกนกวรรณ  โทพา

รหัสนักศึกษา : 63115270133
สาขาวิชา : การประถมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:19:29

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort