โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีเมือง

รหัสนักศึกษา : 63115239104
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:35:36


 2.


 

 

นายสิทธิราช  บุ่ยวัน

รหัสนักศึกษา : 63115244209
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:53:02


 3.


 

 

นายเกรียงไกร  พลอาษา

รหัสนักศึกษา : 63115246206
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:48:22


 4.


 

 

นายชัยชนะ  พันธ์ผูก

รหัสนักศึกษา : 63115246207
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:05:12

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort