โรงเรียนฝึกสอน บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208105 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวสมฤทัย  ไฝดี
 ที่อยู่ : ตำบล ปลาโหล    อำเภอ วาริชภูมิ   จังหวัด สกลนคร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208127 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวทัดดาว  หน่อแก้ว
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort