โรงเรียนบ้านบะหว้า

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวพรสุดา  ไตรวงค์ย้อย

รหัสนักศึกษา : 62115246110
สาขาวิชา : พลศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2020-08-07 13:03:03


 2.


 

 

นางสาวสุรีรัตน์  จ้งจันศรี

รหัสนักศึกษา : 63115239208
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 21:09:26


 3.


 

 

นายภูวเดช  ติงมหาอินทร์

รหัสนักศึกษา : 63115239227
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:54:27


 4.


 

 

นายวรินทร  เถาตาจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115242131
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 11:30:48


 5.


 

 

นายคณินณัฐธ์  ฟองอ่อน

รหัสนักศึกษา : 63115242218
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 11:30:48

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort