โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวอมาวศรี  จันธรรม

รหัสนักศึกษา : 63115239106
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:54:57


 2.


 

 

นางสาวกิตติยากร  แสงสระคู

รหัสนักศึกษา : 63115269117
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:36:01

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort