โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายภัทรพงษ์  ซึมเมฆ

รหัสนักศึกษา : 63115245205
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:30:36


 2.


 

 

นางสาวชไมพร  ไตรมีแสง

รหัสนักศึกษา : 63115245215
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:02:26


 3.


 

 

นายเกียรติศักดิ์  เพ็งสว่าง

รหัสนักศึกษา : 63115268205
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:49:59


 4.


 

 

นายคมสิทธิ์  อัครจันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115268206
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:52:35


 5.


 

 

นายไตรภพ  พาลีรักษ์

รหัสนักศึกษา : 63115268219
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 15:32:01

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort