โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวอติกานต์  แดงลีท่า

รหัสนักศึกษา : 64115241102
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:08:37


 2.


 

 

นางสาวหฤทัย  ประภาวนัง

รหัสนักศึกษา : 64115245107
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 16:04:41


 3.


 

 

นางสาววัชราภรณ์  เชียรรัมย์

รหัสนักศึกษา : 64115245118
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 16:04:41

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort