โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวนิธินาถ  แก้วอัคฮาด

รหัสนักศึกษา : 63115241109
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:46:42


 2.


 

 

นางสาวเกตวดี  มังฆะตา

รหัสนักศึกษา : 63115241110
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:41:58


 3.


 

 

นางสาวฐิติพร  บุญล้อม

รหัสนักศึกษา : 63115241115
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 21:44:24

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort