โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวเกตุสุดา  เฉลยศักดิ์

รหัสนักศึกษา : 64115241126
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-04 03:29:05


 2.


 

 

นายอนันทชัย  แก้วบู่

รหัสนักศึกษา : 64115246106
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 07:22:20


 3.


 

 

นางสาวสุพิชญา  ทันสี

รหัสนักศึกษา : 64115246107
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 13:20:40


 4.


 

 

นายวรวุฒิ  งามแสง

รหัสนักศึกษา : 64115267103
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-03-05 05:55:10


 5.


 

 

นางสาวณัฐธิณี  ศรีถาวร

รหัสนักศึกษา : 64115268114
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:10:42


 6.


 

 

นางสาวสุดารัตน์  วงศรีลา

รหัสนักศึกษา : 64115268133
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:13:24

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort