โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายจิรนันท์  สิงห์คำ

รหัสนักศึกษา : 63115239217
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 11:25:51


 2.


 

 

นางสาวกัลยาณี  รักษาศรี

รหัสนักศึกษา : 63115239223
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:16:02


 3.


 

 

นางสาวสุภัทรา  มุกดาม่วง

รหัสนักศึกษา : 63115242124
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:23:12


 4.


 

 

นายอภิสิทธิ์  ลับมะณี

รหัสนักศึกษา : 63115242203
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:22:45


 5.


 

 

นายณัฐวุฒิ  พละสาร

รหัสนักศึกษา : 63115242237
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:45:59


 6.


 

 

นางสาวธัญชนก  โสมศรีแพง

รหัสนักศึกษา : 63115269112
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 15:19:55


 7.


 

 

นายอกนิษฐ์  จำเริญเศษ

รหัสนักศึกษา : 63115269122
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 13:46:59

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort