โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นานกัมปนาท  อุประ

รหัสนักศึกษา : 63115267125
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:20:57


 2.


 

 

นายอัสดา  สิงเสนา

รหัสนักศึกษา : 63115268109
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:31:08


 3.


 

 

นางสาววรรณนิสา  ศรีลาวรรณ์

รหัสนักศึกษา : 63115268208
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:27:23

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort