โรงเรียนโพนงามศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวศิรประภา  ทองอ่อน

รหัสนักศึกษา : 64115241124
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:07:49


 2.


 

 

นางสาวทิพากร  เปาวนา

รหัสนักศึกษา : 64115245117
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 16:00:29


 3.


 

 

นายภูวดล  สนธิสัมพันธ์

รหัสนักศึกษา : 64115245124
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 16:00:54


 4.


 

 

นางสาวศิริทรัพย์  ต้นสาย

รหัสนักศึกษา : 64115245220
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 16:00:34


 5.


 

 

นายพีรพัฒน์  กวานปรัชชา

รหัสนักศึกษา : 64115246114
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 07:01:14


 6.


 

 

นายธนาวุฒิ  คิดโสดา

รหัสนักศึกษา : 64115246218
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-03-03 08:07:37


 7.


 

 

นางสาวปวีณา  ปังอุทา

รหัสนักศึกษา : 64115260106
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมศิลป์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 08:55:58

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort