โรงเรียนแวงพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาพวน

รหัสนักศึกษา : 63115242102
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:27:23


 2.


 

 

นายวุฒิกร  พรมชัย

รหัสนักศึกษา : 63115246222
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:45:39

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort