โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายอินธรัตน์  คำลือชัย

รหัสนักศึกษา : 63115246114
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:39:46


 2.


 

 

นายวัชรพงษ์  ขันธุรา

รหัสนักศึกษา : 63115246129
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 13:36:56

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort