โรงเรียนร่มเกล้า

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวพลอยพร  มุลเมืองแสน

รหัสนักศึกษา : 63115245102
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 14:23:22


 2.


 

 

นายสุรพงษ์  พรมปากดี

รหัสนักศึกษา : 63115246215
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 12:12:10


 3.


 

 

นายธนพัฒน์  บุญพาเกิด

รหัสนักศึกษา : 63115246229
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 16:00:35


 4.


 

 

นายนิรุทธ์  อุตรี

รหัสนักศึกษา : 63115246232
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 21:51:11


 5.


 

 

นางสาวศุภนิดา  รินโพธิ์สาน

รหัสนักศึกษา : 63115265108
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:31:49


 6.


 

 

นางสาววรินยุพา  ยาทองไชย

รหัสนักศึกษา : 63115265111
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:29:51


 7.


 

 

นางสาวขวัญชีวา  พลกุล

รหัสนักศึกษา : 63115267101
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:28:09


 8.


 

 

นางสาววรรณนิภา  ลินโพธิ์สาน

รหัสนักศึกษา : 63115267104
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:31:44

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort