โรงเรียนโพนพิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายเจษฎา  พิพิทธภัณฑ์

รหัสนักศึกษา : 63115241117
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:40:37


 2.


 

 

นางสาวกัญญ์วรา  พิพิธภัณฑ์

รหัสนักศึกษา : 63115268101
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:59:21


 3.


 

 

นางสาวกัญญาณัฐ  พรมพิลาด

รหัสนักศึกษา : 63115268217
สาขาวิชา : สังคมศึกษา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:11:56


 4.


 

 

นายสวัสดิ์ชัย  บุญตะหล้า

รหัสนักศึกษา : 63115271126
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:42:02

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort