โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายณัฐเกียรติ  เหลือศิริ

รหัสนักศึกษา : 63115244211
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 20:38:46


 2.


 

 

นายธนวัฒน์  จำรักษา

รหัสนักศึกษา : 63115245204
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 20:44:08


 3.


 

 

นายนราพงษ์  ใยลีอ่าง

รหัสนักศึกษา : 63115245214
สาขาวิชา : ภาษาไทย   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:17:10

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort