โรงเรียนธาตุพนม

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายกิตติพนธ์  ฌามุงคุณ

รหัสนักศึกษา : 63115241125
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:41:20


 2.


 

 

นายวรายุทธ  วัตโส

รหัสนักศึกษา : 63115246208
สาขาวิชา : พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:19:46


 3.


 

 

นายอนาวิล  รัตนไพบูลย์

รหัสนักศึกษา : 63115271106
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:06:13

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort