โรงเรียนฝึกสอน หนองแวงวิทยาคม

 ลำดับ  นักศึกษา
 1.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101208108 
 ชื่อ - สกุล : นายธนากร  ซามงค์
 ที่อยู่ : ตำบล หนองสูงใต้    อำเภอ หนองสูง   จังหวัด มุกดาหาร

 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 2.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235106 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวอมรรัตน์  ทองสว่าง
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 3.

 
 รหัสนักศึกษา : 59101235116 
 ชื่อ - สกุล : นางสาวปาหนัน   บุญโฮม
 ที่อยู่ : ตำบล     อำเภอ    จังหวัด 

 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 
 เลือกโรงเรียน : 
 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort