โรงเรียนบึงกาฬ

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายพงศกร  โอภาสเสรีผดุง

รหัสนักศึกษา : 63115241111
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:48:41


 2.


 

 

นายปกาศิต  หอมหวล

รหัสนักศึกษา : 63115241133
สาขาวิชา : ฟิสิกส์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:55:36

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort