โรงเรียนเซกา

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวคีตญา  ศรีสรณ์

รหัสนักศึกษา : 63115265124
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:35:57


 2.


 

 

นางสาวอมรรัตน์  มะหลัด

รหัสนักศึกษา : 63115265132
สาขาวิชา : เคมี   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:55:34


 3.


 

 

นายเกริกการัณย์  คำภูษา

รหัสนักศึกษา : 63115267111
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:47:35


 4.


 

 

นางสาวอารญา  สายธิไชย

รหัสนักศึกษา : 63115267130
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:54:13


 5.


 

 

นายพงศ์อมร  อุ่นเมือง

รหัสนักศึกษา : 63115271128
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 15:18:56

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort