โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายพิชิตชัย  พ่อเพียโคตร์

รหัสนักศึกษา : 63115217105
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 14:19:02


 2.


 

 

นางสาวจิราพร  อุธิโย

รหัสนักศึกษา : 63115217112
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-24 17:27:21


 3.


 

 

นางสาวเพ็ญฉวี  พลไชย

รหัสนักศึกษา : 63115217120
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 20:54:45


 4.


 

 

นางสาวชนากานต์  หวานอารมณ์

รหัสนักศึกษา : 63115217130
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 23:44:51


 5.


 

 

นางสาวนรินทร์พร  รักษาพล

รหัสนักศึกษา : 63115217133
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-25 21:37:46


 6.


 

 

นางสาวธิดาวดี  สิงห์ลอ

รหัสนักศึกษา : 63115217135
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 19:34:26


 7.


 

 

นางสาวรสสุคลธุ์  ศูนย์จันทร์

รหัสนักศึกษา : 63115242228
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:48:11

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort