โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาวอังค์วรา  ด่านลาพล

รหัสนักศึกษา : 63115217111
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 10:01:45


 2.


 

 

นางสาวอรัญญา  ทองอุ่น

รหัสนักศึกษา : 63115217114
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:52:25


 3.


 

 

นางสาวนริศรา  เศษวงศ์

รหัสนักศึกษา : 63115217128
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:50:56


 4.


 

 

นางสาวธัญญา  เรืองฤาชัย

รหัสนักศึกษา : 63115217129
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:54:56


 5.


 

 

นางสาวปิยะพร  เลิศสงคราม

รหัสนักศึกษา : 63115242107
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 09:49:45


 6.


 

 

นางสาวทิตติยา  เพ็งเวลุน

รหัสนักศึกษา : 63115242126
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:19:13


 7.


 

 

นางสาวฑิฆัมพร  จันทรโคตร

รหัสนักศึกษา : 63115242132
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:38:01


 8.


 

 

นางสาววิจิตรา   วรราช

รหัสนักศึกษา : 63115271120
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-26 02:02:06

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort