โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นายธนภัทร  กันบุรมย์

รหัสนักศึกษา : 61101207139
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2021-11-08 19:32:05


 2.


 

 

นางสาวศรุตา  ถิ่นตองโขบ

รหัสนักศึกษา : 63115271107
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 12:06:13


 3.


 

 

นายอัครพล  บุญพินิจ

รหัสนักศึกษา : 63115271108
สาขาวิชา : นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2023-03-23 11:47:34

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort