โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"

 ลำดับ  นักศึกษา

 1.


 

 

นางสาว จิรัชญา  ประการแก้ว

รหัสนักศึกษา : 64115217124
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 10:10:28


 2.


 

 

นางสาวอริญชยา  แก้วฝ่าย

รหัสนักศึกษา : 64115217131
สาขาวิชา : การศึกษาประฐมวัย   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 10:10:40


 3.


 

 

นายณัฐกร  สุวรรณไตรย์

รหัสนักศึกษา : 64115244128
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 1
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:06:14


 4.


 

 

นายศรัณฑ์  นามเดช

รหัสนักศึกษา : 64115244224
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์   หมู่ 2
เลือกโรงเรียน : 2024-02-29 06:05:58

 
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort