โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายชื่อโรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวน(คน) รายชื่อ
1. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กุดบาก กุดบาก สกลนคร 12
2. โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร 8
3. โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 6
4. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คำชะอี มุกดาหาร 4
5. โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คำบก คำชะอี มุกดาหาร 2
6. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 3
7. โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 7
8. โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 3
9. โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 2
10. โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซาง เซกา บึงกาฬ 4
11. โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 4
12. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 1
13. โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 3
14. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 18
15. โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 3
16. โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7
17. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 6
18. โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 2
19. โรงเรียนท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 6
20. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 6
21. โรงเรียนท่าไร่วิทยา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 2
22. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 6
23. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 28
24. โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 4
25. โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก นครพนม 3
26. โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 4
27. โรงเรียนนายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 3
28. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นาหว้า นาหว้า นครพนม 5
29. โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 2
30. โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้ง นาแก นครพนม 9
31. โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 3
32. โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 2
33. โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 2
34. โรงเรียนบุ่งคล้านคร บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 2
35. โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 3
36. โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 5
37. โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก สกลนคร 2
38. โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 2
39. โรงเรียนบ้านชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม 2
40. โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2" พังขว้าง เมือง สกลนคร 6
41. โรงเรียนบ้านดอนม่วยโนนค้อ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 2
42. โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 2
43. โรงเรียนบ้านตาลเลียน ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 4
44. โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 3
45. โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมือง นครพนม 2
46. โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 2
47. โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 2
48. โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 5
49. โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร 2
50. โรงเรียนบ้านบงใต้โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 2
51. โรงเรียนบ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 5
52. โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก สกลนคร 2
53. โรงเรียนบ้านบึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 2
54. โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 8
55. โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 2
56. โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน พังโคน สกลนคร 4
57. โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 9
58. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 5
59. โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 2
60. โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 4
61. โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร 2
62. โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 2
63. โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 2
64. โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 3
65. โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 8
66. โรงเรียนบ้านอีอูด นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 3
67. โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 6
68. โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 2
69. โรงเรียนบ้านเสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 2
70. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 4
71. โรงเรียนบ้านโนนสวาง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 2
72. โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2
73. โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 3
74. โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 4
75. โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปาก นครพนม 7
76. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 9
77. โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา นาแก นาแก นครพนม 2
78. โรงเรียนพะทายพิทยาคม พะทาย ท่าอุเทน นครพนม 4
79. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 19
80. โรงเรียนภูดินแดงวิทยา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 4
81. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี ปลาปาก นครพนม 2
82. โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 15
83. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 14
84. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 21
85. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 2
86. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 2
87. โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 5
88. โรงเรียนร่มเกล้า ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 10
89. โรงเรียนวาริชวิทยา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 2
90. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธาตุนาเวง เมือง สกลนคร 10
91. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 3
92. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 2
93. โรงเรียนสกลทวาปี โนนหอม เมือง สกลนคร 10
94. โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 11
95. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 30
96. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 25
97. โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 23
98. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 4
99. โรงเรียนสามชัย สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 2
100. โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อ นาแก นครพนม 2
101. โรงเรียนห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 3
102. โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 5
103. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 4
104. โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 6
105. โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 5
106. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 31
107. โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 3
108. โรงเรียนอนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร 2
109. โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 2
110. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 17
111. โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 2
112. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 5
113. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 2
114. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 5
115. โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 21
116. โรงเรียนเซกา เซกา เซกา บึงกาฬ 10
117. โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เต่างอย เต่างอย สกลนคร 3
118. โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 9
119. โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 7
120. โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 2
121. โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 3
122. โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 11
123. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณู เรณูนคร นครพนม 3
124. โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 3
125. โรงเรียนโพธิแสนวิทยา อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 4
126. โรงเรียนโพนงามศึกษา โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 19
127. โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร นครพนม 3
128. โรงเรียนโพนพิทยาคม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 5
129. โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 4