สมัครเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า เพื่อเป็นแนวทางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก.

( สำหรับบุคคลทั่วไป )

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ
 

        ข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

คำนำหน้าชื่อ* :   กรุณาเลือกข้อมูล
ชื่อ* :   กรุณาป้อนข้อมูล
นามสกุล* :   กรุณาป้อนข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชน* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นป้อนรหัสบัตรประชาชน 13 หลักรหัสบัตรประชาชนมากกว่า 13 หลัก
 

       ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่* :   กรุณาป้อนข้อมูล
ตำบล* :   กรุณาป้อนข้อมูล
อำเภอ* :   กรุณาป้อนข้อมูล
จังหวัด :   กรุณาป้อนข้อมูล
รหัสไปรษณีย์*:   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
โทรศัพท์ :  
โทรสาร :  
โทรศัพท์มือถือ* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
 

       วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด* :   กรุณาเลือกข้อมูล
อื่น ๆ ระบุวุฒิย่อ (ไม่มีไม่ต้องใส่) :  
สาขา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
จากสถาบันการศึกษา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
วันที่สำเร็จการศึกษา* :   กรุณาป้อนข้อมูล
คะแนนสะสมเฉลี่ย* :   กรุณาป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข
 

       หลักสูตร

หลักสูตรที่สนใจเป็นพิเศษ :    ความสามารถทั่วไปและความรอบรู้ 

 คุณธรรมจริยธรรม 

 อุดมการณ์ความเป็นครู

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       เข้าร่วมอบรม

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ :  
ยินดีเข้าร่วมโครงการ
 

 

 
หมายเหตุ
    1. สมัคร หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ http://edu.snru.ac.th
    2. ชำระเงินก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2560 เพื่อรักษาสิทธิ์
    3. ค่าเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตรท่านละ 500 บาท
    4. ชำระเงินได้ที่ งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 421-1-17857-8  
        ชื่อบัญชี เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
    5. แจ้งการชำระเงิน ส่งใบเสร็จ หรือใบโอน พร้อมใบสมัคร ที่ คณะครุศาสตร์ โทร 0-4297-0026  Fax 0-4274-3739  
        หรือ พี่โจ 0885515609 facebook: boonkua krudkham ไม่เกินวันที่ 5 มี.ค. 60  
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort