ติดต่อสอบถาม

 
 

ระดับชาติ / National Conference
นางสาวชุลีพร ลาภจิตร

E-mail: chuleeporn@snru.ac.th
062-564-5550

 

ระดับนานาชาติ / International Conference

 

อาจารย์อนงลักษณ์ หนูหมอก
089-574-9541

 

Mr.Sarawut Panyasan
E-mail: masatothai@hotmail.com

084-788-2894

 

สำนักงานคณะครุศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042970026
โทรสาร 042743793
httpS://edu.snru.ac.th

 

  
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort