นักศึกษาทุน คณะครุศาสตร์

 

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา รวมนักศึกษา
นักศึกษาทุน รุ่นที่ 1 นักศึกษาทุน รุ่นที่่ 2 นักศึกษาทุน รุ่นที่ 3
  1. การศึกษาปฐมวัย 23 22 45
  2. การศึกษาพิเศษ 14 14
  3. คณิตศาสตร์ 5 12 14 31
  4. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2
  5. ภาษาอังกฤษ 16 22 38 76
  6. ภาษาไทย 8 8
  7. วิทยาศาสตร์ 2 2
  8. สังคมศึกษา 26 21 47
รวมนักศึกษาทั้งหมด 44 96 85 225
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort