หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ปร.ด.) หลักสูตรใหม่ 52 20 ก.ค. 2555 12 มีนาคม 2556 21 ก.พ. 2554


* เลือกชื่อหลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
** เลือกวันที่เพื่อแสดงการรับรองหลักสูตร

istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort