หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชา

 

หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 1. หลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรใหม่ 49 22 ธ.ค. 2549 4 ต.ค. 2550 31 มี.ค. 2552 21 ก.พ. 2554
หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย สกอ. คุรุสภา กคศ.
 2. หลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 55 27 มี.ค. 2555 12 ต.ค. 2555 19 ธ.ค. 2556 28 ก.พ. 2557


* เลือกชื่อหลักสูตรเพื่อแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
** เลือกวันที่เพื่อแสดงการรับรองหลักสูตร

istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort