อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2555

ประจำปีการศึกษา 2555

 
สาขาวิชา นักศึกษาปี 1(55) นักศึกษาปี 2(54) นักศึกษาปี 3(53) นักศึกษาปี 4(52) นักศึกษาปี 5(51)
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 2
  1. การศึกษาปฐมวัย
  2. การศึกษาพิเศษ
  3. คณิตศาสตร์
  4. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  5. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
  6. ภาษาอังกฤษ
  7. ภาษาไทย
  8. วิทยาศาสตร์
  9. สังคมศึกษา
istanbul escort bahçelievler escort halkalı escort pendik escort